LİTERATÜR & KAYNAKÇA

OKUMA ÖNERİLERİ

Başlık Yazar / Eser Sahibi Yayınevi Yayın Yılı Tür
Amina Şiljak Jesenkoviç ile Boşnak Edebiyatı Üzerine
, Sabah Ülkesi Kültür-Sanat ve Felsefe Dergisi 2014 Genel Dergi Makalesi
Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Hukuk Zemini
Akbulut, Olgun On İki Levha 2008 Kitap
Bir Resmi Metin’den Planlı Türkleştirme Dönemi
Akar, Rıdvan Birikim Bilimsel Dergi Makalesi
Constitution of the Republic of Turkey (1982)
Web Sitesi
“550 Yılın İzinde Bosna-Hersek’te Osmanlı Mirası” Uluslararası Tarih Sempozyumu
Ak, Emine Tonta FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 11/27/2014 21:16:49 Bilimsel Dergi Makalesi
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache
Ahrenholz, Bernt Schneider 2008 Kitap
A Break or Continuity: Turkey’s Politics of Kurdish Language in The New Millenium
Derince, Mehmet Şerif Dialectical Anthropology 12/06/2020 21:23:19 Bilimsel Dergi Makalesi
Bosna Kütüphanelerindeki Eski Türkçe Gazetelerin Dili
Začinović, Neira Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Department of Turkish Language and Literature 2003 Tez
Devletin Kürt Filmi: 1925–2007 Kürt Raporları
Akçura, Belma Ayraç 2008 Kitap
A More but not Fully Constructed Arena: A Critical Analysis of the AKP’s Policy toward Kurdish Ethno-Cultural Rights (2002-2014)
Kolcak, Hakan The Age of Human Rights Journal 12/06/2020 16:06:55 Bilimsel Dergi Makalesi
A Sociolinguistic Typology for Describing National Multilingualism
Stewart, W.A. Mouton 1962/1968 Kitap Bölümü
1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik: Program, Mit, Gerçeklik
Hobsbawm, Eric J. Ayrıntı Yayınları 2010 Kitap
Access to Justice: Promoting the Legal System as a Human Right
Lima, Valesca Springer 2019 Kitap Bölümü
Adhering to the Language Roots: Ottoman Turkish Campaigns on Facebook
Yazan, Bedrettin Lang Policy Bilimsel Dergi Makalesi
"Anadil Öğretim"i ve Anadilde Öğretim" Üzerine
Aksamaz, Ali İhsan Sorun Yayınları 2005 Kitap Bölümü
A Modern History of the Kurds
McDowall, David I. B. Tauris 1997 Kitap
Administrative division of the Bosnian Sandjak in the 16th century
Oruç, Hatice; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, Türkiye 16. Yüzyılda Bosna Sancağı'nın idarî dağılımı Bilimsel Dergi Makalesi
African Literature in European Languages: Implications for the Living Literature
Botwe-Asamoah, Kwame Journal of Black Studies 12/04/2020 00:26:53 Bilimsel Dergi Makalesi
Albanolojinin Işığında: Arnavut Alfabesi Nasıl Doğdu?
Alpan, Necip P. 1979 Kitap
Bildungssprache und Durchgängige Sprachbildung
Gogolin, Ingrid VS, Springer 2011 Kitap Bölümü
AİHM İçtihatları Işığında Tercümandan Yararlanma Hakkı
Beyoğlu, Cem Ümit TAAD Bilimsel Dergi Makalesi
An Introduction to Language Policy. Theory and Method
Blackwell Publishing 2006 Kitap
Bilingual Development in Early Childhood and the Languages Used at Home: Competition for Scarce Resources?
Leseman, Paul P. M. VS Verlag für Sozialwissenschaften 2009 Kitap Bölümü
Osmanlıca Niye Öğren(T)ilemiyor?
Web Sitesi
Alfabe Devriminin Türk Toplumu Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri
Korkmaz, Zeynep International Periodical For the Languages, Literatüre and History of Turkish or Turkic Bilimsel Dergi Makalesi
An Introduction to Multilingualism: Language in a Changing World
Coulmas, Florian Oxford University Press 2017 Kitap
Bosna-Hersek'te "Müslüman" Bir Ulusun Oluşumu: Bir Tarihyazımı Tartışması
Adanır, Fikret İletişim Yayınları 2011 Kitap Bölümü
T.C. Anayasası: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Law No. 2709, Date of Ratification: 7 November 1982).
Web Sitesi
Alfabe’nin İcadı ve Tarih Boyunca Kürtlerin Kullandığı Alfabeler
Bolelli, Nusrettin Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Anadili: Milletlerin Özsuyu Güç Ve Saygınlık Kaynağı, Onsuz Olunamayacak En Önemli Araç : Dil Devrimi, Türkçede Yeni Gelişmeler Yeni Oluşumlar
Akdeniz, Sabri TEKDAV Yayınları 2002 Kitap
Catalan a Decade Later
Strubell, Michael Multilingual Matters Limited 2000 Kitap Bölümü
Vienna Convention: Vienna Convention on the Law of Treaties (adopted on 23 May 1969, entry into force on 27 January 1980)
Web Sitesi
Anforderungen an Verfahren der regelmässigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund
Bundesministerium für Bildung und Forschung 2007 Kitap
Assessing the implications of migrant multilingualism for language education
Poarch, Gregory J. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 12/06/2020 22:25:01 Bilimsel Dergi Makalesi
Competing or Compatible Language Identities in Istanbul’s Kurdish Workplaces?
Schluter, Anne Springer 2014 Kitap Bölümü
Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi
Aksan, Doğan Engin Yayınevi 1999 Kitap
Assessing the microstructure of written language using a retelling paradigm
Puranik, Cynthia S. American Journal of Speech-Language Pathology Bilimsel Dergi Makalesi
Der Umgang mit sprachlicher Vielfalt unter besonderer Berücksichtigung der sprachlichen Förderung von Kindernmit Migrationshintergrund in Österreich
Krumm, Hans-Jürgen Bundesministerium für Bildung und Forschung 2007 Kitap Bölümü
Arabi Harfleri Terakkimize Mani Değildir
Galanti, Avram Hüsn-i Tabiat Matbaası 1927 Kitap
Avusturya’nın Bosna-Hersek’i İşgalinden Sonra Anadolu’ya Yapılan Boşnak Göçleri: Eskişehir Lütfiye Köyü Örneği
Şahin, İsmail Karadeniz Araştırmaları 11/27/2014 21:53:01 Bilimsel Dergi Makalesi
Deutschland (Bundesrepublik Deutschland)
Wich-Reif, Claudia de Gruyter 2012 Kitap Bölümü
Arabi Harfleri Terakkimize Mani Değildir
Galanti, Avram Bedir Yayınevi 1996 Kitap
Balkanlardan Anadolu'ya Göç Eden Divan Şairleri
Oğraş, Rıza Ottoman Poets who Migrated from Balkanian to Anatolia. (English) 11/27/2014 22:24:06 Bilimsel Dergi Makalesi
Developing Multilingual Writing Skills: Bilingual Advantage in Foreign Language Learning?
Klinger, T. Springer eingereicht Kitap Bölümü
Farklı Dil ve Lehçelerde Televizyon Yayıncılığı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da TRT Kurdi Algısı
Ak, Mustafa İstanbul University 2019 Tez
Ardeşen'in İnsanları: 1835 Nüfus Kayıtlarına Göre Ardeşen Sülale Envanteri
Hiçyılmaz, Murat Ümit Dergâh Yayınları 2013 Kitap
Bilingualism With and Without Diglossia; Diglossia With and Without Bilingualism
Fishman, Joshua A. Journal of Social Issues 05/15/2021 21:48:56 Bilimsel Dergi Makalesi
Die ECRM aus rechtswissenschaftlicher Sicht. Begriffe und Maßnahmen auf dem Prüfstand
Hofmann, Mahulena de Gruyter 2012 Kitap Bölümü
Türk Basınına Göre Arnavutça Eğitim Ve Alfabe Tartışmaları (1908-1912)
Yavaş, Mesut Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 2016 Tez
Authority in Language: Investigating Standard English
Milory, James Routledge 1985 Kitap
Bordering on Bosnia
Crampton, Jeremy GeoJournal 12/21/2011 15:46:03 Bilimsel Dergi Makalesi
Uluslararası Hukukta Azınlık Haklarının Gelişimi ve Ortaya Çıkardığı Hukuki Sorunlar
Akbulut, Olgun İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006 Tez
Being muslim the bosnian way: identity and community in a central bosnian village
Bringa, Tone Princeton university press 1995 Kitap
Bosna Vilayet Gazetesi Bosna'nın Kısa Tanıtımı ve İlk Dört Sayısının Sadeleştirilmiş Özeti. (Turkish)
Seyhan, Salih Short Description of Bosna Provincial Gazette of Bosnia and Simplified Summary of the First Four Copies. (English) 11/27/2014 20:50:54 Bilimsel Dergi Makalesi
Unity or Diversity? Turkish Nationalism, Kurds, and the Turkish Mainstream Press
Leinonen, Anu University of Helsinki 2017 Tez
Bekle Diyarbakır
Zana, Mehdi Avesta Yayınları 2014 Kitap
Bosna'da Bir Türk Geleneği "Sevdaluk" (Tuzla-Teoçak Örneği)
Teki̇n, Cemile A TURKISH CUSTOM IN BOSNIA (TUZLA- TEOÇAK EXAMPLE). (English) Bilimsel Dergi Makalesi
Yeni toplumsal hareketler bağlamında Türkiye’de Kürtçe Anadilde Eğitim Talepleri: TZP Kurdi örneği (2006-2011)
Sidal, Süleyman Galatasaray University 2019 Tez
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi
Bingöl Üniversitesi Ocak 2015 Kitap
Bosna’da Etno-Li̇ngui̇sti̇k Yapı Ve Türk Di̇li̇ Ve Kültürü Üzeri̇ne
Eker, Süer Millî Folklor Bilimsel Dergi Makalesi
Bir Dilin İnkarı: Türkiye’de Kürtçe Dili Hakki
Yıldız, Kerim KHRP 2020 Kitap
Bosnalı Mehmed Fazıl Paşa'nın Divanı'nda Mahalli Öğeler
Zavotçu, Gencay IN BOSNIAN MEHMED FAZIL PASHA DÎWÂN'S ITEMS OF LOCAL. (English) Bilimsel Dergi Makalesi
Bir Dilin İnkarı: Türkiye’de Kürtçe Hakkı
Yıldız, Kerim Kurdish Human Rights Project Yayınları 2002 Kitap
Bosnia before the Turkish Conquest
Miller, W. The English Historical Review 12/21/2011 15:46:39 Bilimsel Dergi Makalesi
“Biz” Kimiz?: Ders Kitaplarında Kimlik, Yurttaşlık, Haklar
Çayır, Kenan Tarih Vakfi Yurt Yayınları 2014 Kitap
Bosnian Muslims: A Search for Identity
Lopasic, Alexander British Society for Middle Eastern Studies Bilimsel Dergi Makalesi
Bosanske muslimanske rasprave: hrestomatija
Sedam 2003 Kitap
British and French language and educational policies in the Mandate and Trusteeship Territories
Wolf, Hans-Georg Language Sciences 12/04/2020 00:35:50 Bilimsel Dergi Makalesi
Bosna Hersek ile İlgili Arşiv Belgeleri 1516-1919
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı 1992 Kitap
Can ‘Zazai Tribe’ Mean Anything About The Origin Of Zaza People?
Bozbuğa, Rasim Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Boşnakça Gramer
Süslü, Ufuk Birlik Ozalit Digital Baskı Merkezi 2018 Kitap
Constitutional and Judicial Language Protection in Multilingual States: A Brief Overview of South Africa and Belgium
Bambust, Isabelle Erasmus Law Review 12/06/2020 22:57:58 Bilimsel Dergi Makalesi
Boşnakça-Türkçe Sözlük
Bayhan, Şakir Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları Kitap
Die Gaste 23. Sayı / Türkçe Derslerinin ve Türkçe Kullanımının Ötekileştirme Potansiyeli
Dirim, İnci Die Gaste 2018-07-20 Bilimsel Dergi Makalesi
Bosnia & Hercegovina: A Tradition Betrayed
Donia, Robert J. Columbia University Press 1994 Kitap
Bosnia: A Short History
Malcolm, Noel MacMillan 1994 Kitap
Bosnian Muslims
Bringa, Tone Human Relations Area Files 1996 Kitap
Çağdaş Boşnak Edebiyatı Antolojisi
Kaya, Fahri Yapı Kredi Yayınları 1997 Kitap
Can Language be Planned? Sociolinguistic Theory and Practice for Developing Nations
The University Press of Hawaii 1971 Kitap
Can Threatened Languages be Saved?: Reversing Language Shift, Revisited: A 21st Century Perspective
Fishman, Joshua A. Multilingual Matters Limited 2001 Kitap
Çiftdillilik ve Eğitim
Ayan Ceyhan, Müge Eğitim Reform Girişimi, Sabancı University 2009 Kitap
Cohesion in English
Halliday, Michael Alexander Kirkwood Longman 1976 Kitap
Community, identity, wellbeing: the report of the Second National Indigenous Languages Survey
Marmion, Doug Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies 2014 Kitap
Contemporary Turkey at a Glance: Interdisciplinary Perspectives on Local and Translocal Dynamics
Springer 2014 Kitap
Customized Forms Of Kurdishness In Turkey: State Rhetoric, Locality, And Language Use
Şengül, Ceren Lexington Books 2018 Kitap
Dambur Tarihi: Hemşin-Purim Etimolojik Sözlüğü
Arıcı, Sebahattin Kızkulesi Yayıncılık 2008 Kitap
Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule
Gogolin, Ingrid Waxmann 1994 Kitap
Dersim defterleri
Yağan, Emirali İletişim Yayınları 2013 Kitap
Dersim Türküleri: Tayê Lawıkê Dêrsımi
Berhem Yayınları 1992 Kitap
Deutsche Grammatik in Kontakt Deutsch als Zweitsprache in Schule und Unterricht
de Gruyter 2015 Kitap
Devlet Söyleminde Kürt Sorunu
Yeğen, Mesut İletişim Yayınları 1999 Kitap
Devlet Üzerine: College de France Dersleri (1989-1992)
Bourdieu, Pierre İletişim Yayınları 2015 Kitap
Die Kurden: Studien zu ihrer Sprache, Geschichte und Kultur
EB-Verlag 2004 Kitap
Die Rolle der Sprache für zuwanderungsbezogene Ungleichheiten im Bildungserfolg
Kempert, S. Springer VS 2016 Kitap Bölümü
Diglossia as a Special Case of Register Variation
Hudson, Alan Oxford University Press 1994 Kitap Bölümü
Dil Politikalarının Milliyetçilik Hareketlerindeki Tarihsel Kökenleri
Eraydın-Virtanen, Özlem Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayını 2003 Kitap Bölümü
Dimensions of Minority Language Survival/Non-Survival: Intergroup Cognitions and Communication Climates
Leets, Laura Swets & Zeitlinger 1995 Kitap Bölümü
Disinventing "Muttersprache". Zur Dekonstruktion der Verknüpfung von Sprache, Nation und 'Perfektion'
Knappik, Magdalena Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 Kitap Bölümü
Führt Mehrsprachigkeit zum Sprachverfall? Populäre Mythen vom‚ gebrochenen Deutsch‘ bis zur‚ doppelten Halbsprachigkeit‘ türkischstämmiger Jugendlicher in Deutschland
Wiese, Heike V & R Unipress 2010 Kitap Bölümü
Geçmişi Kayda Geçirmek, Belleği Çözümlemek: Hemşinli Kadınların Yaşam Anlatıları ve Düşündürdükleri
Demirci, Tuba Tarih Vakfı 2006 Kitap Bölümü
Gramscianische KonstellationenHegemonie und die Durchsetzung neuer Produktions- und Lebensweisen
Candeias, Mario Argument 2007 Kitap Bölümü
Hamburg's Bilingual Elementary School Project as an Example of Bilingual Education in Germany
Dirim, İnci 2008 Kitap Bölümü
Heritage language education in Germany: A focus on Turkish and Russian from primary to higher education
Olfert, Helena Springer 2018 Kitap Bölümü
İbrani Harfli Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman Üzerine
Çulha, Tülay Eren Yayıncılık 2011 Kitap Bölümü
Introduction: Language Rights and Political Theory: Context, Issues, and Approaches
Kymlicka, Will Oxford University Press 2003 Kitap Bölümü
Irish Language Production and Reproduction 1981-1996
Riagain, O. Multilingual Matters Limited 2001 Kitap Bölümü
Keynote – Mass Language Extinction and Documentation: The Race against Time
Krauss, Michael E. Oxford University Press 2007 Kitap Bölümü
Kürdistanlı Yahudilerin Kürtçe ve Yeni Aramice Literatürü
Sabar, Yona Avesta Yayınları 2014 Kitap Bölümü
Kürt halkının özgürlük mücadelesi ve Kürt Dili
Tan, Sami Ayrıntı Yayınları 2012 Kitap Bölümü
Language and Ethnic Identity: An Overview and Prologue:
Schmidt, Karen L. Multilingual Matters 1988 Kitap Bölümü
Language Attitudes: The Key Factor in Language Maintenance
Bradley, David Routledge 2002 Kitap Bölümü
Language Death and Disapperance: Causes and Circumstances
Wurm, Stephen A. Berg Press 1991 Kitap Bölümü
Language Maintenance, Language Shift, and Reversing Language Shift
Fishman, Joshua A. Wiley-Blackwell 2012 Kitap Bölümü
Language Planning in the Diaspora: Corpus and Prestige Planning for Kurdish
Akin, Salih Praesens Verlag 2017 Kitap Bölümü
Language Policies and the Education of Linguistic Minorities
Paulston, Christina Bratt Blackwell Publishing 2006 Kitap Bölümü
Language Policy and Language Shift
Fishman, Joshua A. Blackwell Pub 2006 Kitap Bölümü
Language Policy and Minority Rights
May, Stephen Blackwell Publishing 2006 Kitap Bölümü
Language Rights: Exploring The Competing Rationales
Rubio-Marín, Ruth Oxford University Press 2003 Kitap Bölümü
Languages and Language Policies in Germany / Sprachen Und Sprachenpolitik in Deutschland
Adler, Astrid Hungarian Academy of Science, Research Institute for Linguistics 2018 Kitap Bölümü
Laz Kültürel Kimliğini Yaşatma Çabaları
Aksamaz, Ali İhsan İletişim Yayınları 2009 Kitap Bölümü
Minority Rights in the Council of Europe: Current Deevlopments
Aarnio, Eero J. Åbo Akademi University Institute for Human Rights ; Minority Rights Group (International) 1995 Kitap Bölümü
National Sociolinguistic Profile Formulas
Ferguson, Charles A. Mouton 1966 Kitap Bölümü
Nationalism and National Languages
Kamusella, Tomasz Oxford University Press 2018 Kitap Bölümü
Od "Muslimana" do "Bošnjaka": Pitanje Nacionalnog Imena Bosanskih Muslimana
Bougarel, Xavier Institut za istoriju 2009 Kitap Bölümü
One Language, Two Contexts: Kurdish in Bakur and in Western Turkey's Metropolises
Derince, M. Şerif Praesens Verlag 2017 Kitap Bölümü
One Language, Two Contexts: Kurdish in Bakur and in Western Turkey's Metropolises
Derince, M. Şerif Praesens 2017 Kitap Bölümü
Önsöz
Fanon, Frantz, Versüs Yayınları 2005 Kitap Bölümü
R.M. Dawkins ve Anadolu’da Rumca-Türkçe İlişkileri
Ölmez, Mehmet Eren Yayıncılık 2011 Kitap Bölümü
Reversing Language Shift: The Case of Basque
Azurmendi, Maria-Jose Multilingual Matters Limited 2001 Kitap Bölümü
Revitalizing and Sustaining Endangered Languages
McCarty, Teresa L. Oxford University Press 2018 Kitap Bölümü
Situations diglossiques en Catalogne
Lüdi, Georges Gunter Narr 1989 Kitap Bölümü
Sprachenvielfalt und Sprachenpolitik am Rande Europas: Die Minderheitensprachen der Türkei
Haig, Geoffrey Aisthesis 2003 Kitap Bölümü
Sprachliche Bildung als Feld von sprachdidaktischer und erziehungswissenschaftlicher Forschung
Gogolin, Ingrid Waxmann 2017 Kitap Bölümü
Tek Kültür İki̇ Di̇l: Türkçe-Boşnakça “Şaki̇r Bayhan’in Eserleri̇ İle Kurulan Kültür Köprüsü”
Bayhan, Gamze Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları 2020 Kitap Bölümü
The Bosnian Muslims: Class, Ethnicity, and Political Behavior in a European State
Donia, Robert J. Westview Press 1978 Kitap Bölümü
The competence of writing skills in MEZ
Gogolin, Ingrid Springer eingereicht Kitap Bölümü
The Constitutional Court of Belgium:: Safeguard of the Autonomy of the Communities and Regions
Peeters, Patrick University of Toronto Press 2017 Kitap Bölümü
Die Unmöglichkeit und Unumgänglichkeit der Angleichung
Mecheril, Paul Herrschaftskritische Anmerkungen zur Assimmilationsdebatte Bilimsel Dergi Makalesi
The Constitutional Court of Spain: From System Balancer to Polarizing Centralist
Adam, Elisenda Casanas University of Toronto Press 2017 Kitap Bölümü
Diglossia
Ferguson, Charles A. Word Bilimsel Dergi Makalesi
The Invisibilization of Kurdish: The Other Side of Language Planning in Turkey
Haig, Geoffrey EB-Verlag 2004 Kitap Bölümü
Dil Politikaları ve Dil Hakları Üzerine Teorik Çerçeve
Orhan, Salim İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
The OSCE as a Case of Informal International Lawmaking?
Herman, O. Cambridge University Press 2019 Kitap Bölümü
Dilimiz İyi Dosta Muhtaçtır
Boris, Kağırmes Kafkasya Yazıları Bilimsel Dergi Makalesi
The PKK, the Kurdish Movement, and the Emergence of Kurdish Cultural Policies in Turkey
Scalbert-Yücel, Clémence Hurst & Company 2017 Kitap Bölümü
Effectiveness of an Intervention Program for Six Year Olds: A Summer-School Model
Bekman, Sevda European Early Childhood Education Research Journal Bilimsel Dergi Makalesi
The Supreme Court of Canada:: The Concept of Cooperative Federalism and Its Effect on the Balance of Power
Brouillet, Eugénie University of Toronto Press 2017 Kitap Bölümü
Endangered Languages, Multilingualism and Linguistics
Wurm, Stephen A. Diogenes 12/04/2020 00:41:29 Bilimsel Dergi Makalesi
The Yeniçeriler of Ioannis Gavriilidis. A Palimpsest in Karamanlidika
Şişmanoğlu Şimşek, Şehnaz Eren Yayıncılık 2011 Kitap Bölümü
Entrenching the English Language in a British Colony: Curriculum Policy and Practice in Trinidad and Tobago
London, Norrel A. International Journal of Educational Development 12/04/2020 00:22:37 Bilimsel Dergi Makalesi
Toward a Typology of Language Endangerment
Cambridge University Press 1998 Kitap Bölümü
Entwicklung rezeptiver und produktiver schriftsprachlicher Fähigkeiten im Deutschen
Klinger, Thorsten Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 12/06/2020 22:15:56 Bilimsel Dergi Makalesi
Towards a Theory of Language in Ethnic Group Relations
Giles, Howard Academic Press 1977 Kitap Bölümü
Ethnic Groups and Conflicts in the South Caucasus and Turkey
Abbasov, Ilham Journal of Coflict Transformation: Caucasus EditionThe South Causasus nad Its Neighborhood: Fom Politics and Economies to Group Rights Bilimsel Dergi Makalesi
Türkei. Die ECRM und die Minderheitenfrage
Bartholomä, Ruth de Gruyter 2012 Kitap Bölümü
Everyday Forms of State Power and the Kurds in the Early Turkish Republic
Aslan, Senem International Journal of Middle East Studies 12/04/2020 02:05:00 Bilimsel Dergi Makalesi
Türkiye’de Kürtçe öğretmenliği
Tan, Sami DİSA Yayınları 2012 Kitap Bölümü
Exploring multiliteracy in multilingual students: multilingual profiles of writing skills
Usanova, Irina Bilingual Research Journal Bilimsel Dergi Makalesi
Übergang zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Kontext der Mehrsprachigkeit. Illustrationen
Gogolin, Ingrid L'Harmattan 2019 Kitap Bölümü
Great expectations trivialized gains: Kurdish heritage language lessons in Berlin schools
Derince, M. Şerif Language Education and Multilingualism: The Langscape Journal Bilimsel Dergi Makalesi
Warum der türkische Herkunftssprachenunterricht ein Auslaufmodell ist und warum es sinnvoll wäre, Türkisch zu einer modernen Fremdsprache auszubauen. Eine sprachenpolitische Streitschrift
Küppers, Almut Verlag GmbH 2017 Kitap Bölümü
Hefty Dictionaries in Incomprehensible Tongues: Commensurating Code and Language Community in Turkey
Jamison, Kelda Anthropological Quarterly 12/06/2020 16:01:43 Bilimsel Dergi Makalesi
Why Autonomy hasn’t been possible for Kurds in Turkey’
Bayır, Derya Cambridge University Press 2021 Kitap Bölümü
Home Literacy as a Special Language Environment to Prepare Children for School
Leseman, Paul P. M. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 05/15/2021 21:58:36 Bilimsel Dergi Makalesi
Why is it so Hard to Save a Threatened Language?
Fishman, Joshua A. Multilingual Matters Limited 2001 Kitap Bölümü
Home Support for Bilingual Development of Turkish 4–6-year-old Immigrant Children in the Netherlands: Efficacy of a Home-based Educational Programme
Leseman, P. P. M. Journal of Multilingual and Multicultural Development 05/15/2021 22:01:29 Bilimsel Dergi Makalesi
Hybrid Language Practices On Turkey’s National Kurdish Television Station: Iconic Perspectives On Form
Schluter, Anne Applied Linguistics Review 12/06/2020 20:11:32 Bilimsel Dergi Makalesi
Imperial policy, provincial practices: Colonial language policy in nineteenth-century India
Mir, Farina The Indian Economic & Social History Review 12/04/2020 00:29:38 Bilimsel Dergi Makalesi
İşgal Sonrası Bosna-Hersek'te Eski Eser Ve Vakıf Eserleri: Vatan Gazetesi Örneği
Eki̇z, Mehmet; Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Niğde, Old works of art and foundation buildings in Bosnia-Herzegovina after the invasion: The newspaper Vatan sample Bilimsel Dergi Makalesi
Language and Superdiversity
Blommaert, Jan Diversities Bilimsel Dergi Makalesi
Language and the Quest for Liberation in Africa: The Legacy of Frantz Fanon
Mazrui, Alamin Third World Quarterly 12/04/2020 00:23:11 Bilimsel Dergi Makalesi
Language Border and Linguistic Legislation in Belgium
Kużelewska, Elżbieta Michigan State International Law Review Forum Conveniens Bilimsel Dergi Makalesi
Language Death in Africa
Brenzinger, Matthias Diogenes 12/04/2020 01:42:32 Bilimsel Dergi Makalesi
Language Policies and Language Rights
Paulston, Christina Bratt Annual Review of Anthropology Bilimsel Dergi Makalesi
Language Policy and Social Work
Pugh, Richard Social Work 12/04/2020 00:40:52 Bilimsel Dergi Makalesi
Language Policy in Sudan
Yeddi, Abdel Rahman Mohammed RELC Journal 12/04/2020 00:30:10 Bilimsel Dergi Makalesi
Language, Education and Ethnicity: Whose Rights will Prevail in an Age of Globalisation?
Watson, Keith International Journal of Educational Development 12/04/2020 00:31:15 Bilimsel Dergi Makalesi
Latin Harfleri Meselesi
Abdullah, C. K. İçtihad Bilimsel Dergi Makalesi
Latin Hurufatı Kabul Edilecek Olursa
, İkdam Bilimsel Dergi Makalesi
Leistungsbedingungen und Leistungsergebnisse von Schülerinnen und Schülern türkischer, russischer und polnischer Herkunftssprachen
Göbel, Kerstin Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 12/06/2020 21:44:55 Bilimsel Dergi Makalesi
Linguistic and Social Interaction in Two Communities
Gumperz, John J. American Anthropologist 05/15/2021 21:50:57 Bilimsel Dergi Makalesi
Literat und orat. Grundbegriffe der Analyse geschriebener und gesprochener Sprache
Maas, Utz Grazer Linguistischen Studien Bilimsel Dergi Makalesi
Lozan’ın “Azınlıkların Korunması” Bölümünü Yeniden Okurken
Oran, Baskın A.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Modeling the development of written language
Wagner, Richard K. Reading and writing 12/06/2020 22:28:57 Bilimsel Dergi Makalesi
Nationalism and the Bosnian Muslims
Babuna, Aydın East European Quarterly Bilimsel Dergi Makalesi
On Colonizing ‘Colonialism’: The Discourses of the History of English in Hong Kong
Sweeting, Anthony World Englishes 12/04/2020 00:36:21 Bilimsel Dergi Makalesi
Ortak Atasözlerinin Hikâyeleri: Farsî-Kurmancî-Zazakî
Çiftçi, Hasan Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Osmanlı Bosna'sının Avrupalı mirası
Norman, York; Buffalo State College, Department, of History, USA Ottoman Bosnia's European legacy Bilimsel Dergi Makalesi
Osmanlı Döneminde Bosna Hersek'te Çıkan Ilk Özel Türkçe Gazete Gülşen-I Saray
Seyhan, Salih; Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Erzurum, Türkiye The first private Turkish newspaper during Ottoman period in Bosnia and Herzegovina Gülşen-i Saray Bilimsel Dergi Makalesi
Osmanlı Modernleşmesinde Dil Politikaları ve Mebusan Meclisi
Demirci, H. Aliyar Muhafazakâr Düşünce Bilimsel Dergi Makalesi
Parastin û Guherîna Zimên: Destpêkek bo Çarçoveyên Teorîk ên Parastin û Guherîna Zimên û Hîn Împlîkasyonên Wan li ser Rewşa Zimanê Kurdî
Öpengin, Ergin yazınca Bilimsel Dergi Makalesi
Possible ways and means of facilitating the peaceful and constructive solution of problems involving minorities :
Eide, Asbjorn 12/06/2020 22:31:59 Bilimsel Dergi Makalesi
Recent Research on Language Maintenance
García, Mary Ellen Annual Review of Applied Linguistics 12/04/2020 00:06:59 Bilimsel Dergi Makalesi
Semilingualism, Double Monolingualism and Blurred Genres - On (Not) Speaking a Legitimate Language
Hinnenkamp, Volker JSSE - Journal of Social Science Education 05/15/2021 21:53:57 Bilimsel Dergi Makalesi
Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları
İyiyol, Fatih Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Sociolinguistic Situation of Kurdish in Turkey: Sociopolitical Factors and Language Use Patterns
Öpengin, Ergin International Journal of the Sociology of Language Bilimsel Dergi Makalesi
Stichwort: Mehrsprachigkeitsforschung
Lengyel, Drorit Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 12/06/2020 22:22:53 Bilimsel Dergi Makalesi
Tarih-i Bosna
Hadzihuseinovic, Salih Sıtkı Muvekkit Tarih Araştırmaları Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Tarihten Günümüze İstanbul Türkçesi
Gümüşkılıç, Mehmet Selçuk Üniversitesi/Seljuk University Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal of Faculty of Letters Bilimsel Dergi Makalesi
Techniques for Protecting Minority Languages under Belgian Federalism
Veny, Ludo International Journal on Minority and Group Rights 12/06/2020 23:18:27 Bilimsel Dergi Makalesi
The Bosnian Muslims and Albanians: Islam and Nationalism
Babuna, Aydın Nationalities Paper Bilimsel Dergi Makalesi
The Changing Status of Kurdish In Iraq And Turkey: A Comparative Assessment
Öpengin, Ergin Singapore Middle East Papers 2020-03-12 Bilimsel Dergi Makalesi
The Colonial Legacy and Language Planning in Sub-Saharan Africa: The Case of Zaire
Kamwangamalu, Nkonko M. Applied Linguistics 12/04/2020 00:37:56 Bilimsel Dergi Makalesi
The Effect of Minority Group Vitality upon its Sociopsychological Behaviour and Strategies
Saint‐Blancat, Chantal Journal of Multilingual and Multicultural Development 12/04/2020 01:16:01 Bilimsel Dergi Makalesi
The European Charter for Regional or Minority Languages: A Magnum Opus or an Incomplete Modus Vivendi?
Soldat-Jaffe, Tatjana Journal of Multilingual and Multicultural Development 05/16/2021 17:40:49 Bilimsel Dergi Makalesi
The European Charter for Regional or Minority Languages: Still Relevant in the Information Age?
McMonagle, Sarah Journal on Ethnopolitics and Minority Issue in Europe (JEMIE) Bilimsel Dergi Makalesi
The impact of colonial and postcolonial Ghanaian language policies on vernacular use in schools in two northern Ghanaian communities
Mfum‐Mensah, Obed Comparative Education 12/04/2020 00:30:39 Bilimsel Dergi Makalesi
The Position of the Bosnian Moslems in the Ottoman State
Sućeska, Avdo International Journal of Turkish Studies Bilimsel Dergi Makalesi
The Position of Zazaki Among West Iranian languages
Paul, Ludwig Bilimsel Dergi Makalesi
The Right to Language in Court: A Language Right or Communication Right?
Lubbe, H. J. Língua e Cidadanía Global Bilimsel Dergi Makalesi
The State and Language Policy
Esman, Milton J. International Political Science Review / Revue internationale de science politique 12/06/2020 22:41:58 Bilimsel Dergi Makalesi
The Turkish Language Reform: A Unique Case of Language Planning in the World
Yalçın, Nafi Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Towards a Comprehensive Methodological Conception for Analysing Language Policy in Kurdistan
Krzysztof, Lalik Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish studies Bilimsel Dergi Makalesi
Towards a Comprehensive Methodological Conception for Analysing Language Policy in Kurdistan
Lalik, Krzysztof Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish studies Bilimsel Dergi Makalesi
Türk Dil Kurumu'nun Yayimladığı İki Dilli Sözlükler: Boşnakça-Türkçe Sözlük
Uysal, Hülya DTCF Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Türk Kültürü Etki̇si̇nde Teşekkül Eden Bi̇r Edebî Gelenek: Boşnak Alhami̇yado Edebi̇yati
Aksoy, Ömer TÜRÜK:Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Türkçenin Yazısı
, Servet-i Fünûn Bilimsel Dergi Makalesi
Turkey's Kurdish Language Policy
Zeydanlıoğlu, Welat International Journal of the Sociology of Language 12/06/2020 20:29:50 Bilimsel Dergi Makalesi
Turkish as a minority language in Germany: Aspects of language development and language instruction
Schroeder, Christoph Zeitschrift für Fremdsprachenforschung Bilimsel Dergi Makalesi
Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler
Coşkun, Volkan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten 09/11/2020 14:45:15 Bilimsel Dergi Makalesi
Türkiye'de Bosna Göçmenleri
Demirel, Muammer Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Türkiye’de Balkanlara Artan Akademik İlginin Bi̇r Sonucu Olarak Boşnak Dili Ve Edebiyatı Programı
Aksoy, Ömer ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Türkiye’de Harf Devrimi Öncesinde Basına Yansıyan Görüşler
Sarı, Muhammed Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literatüre and History of Turkish or Turkic Bilimsel Dergi Makalesi
Türkiye’de İsmi Değiştirilen Köyler
Tunçel, Harun Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Türkiye’de Latin Alfabesine Geçiş Süreci ve Gazeteler
Acar Utku, Ayla İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar
Seydi, Ali Rıza SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Ulusal Egemenlik Kavramının Dönüşümü, Azınlıklar ve Türkiye
Oran, Baskın Anayasa Yargısı Bilimsel Dergi Makalesi
Yeni Lisan Hareketinin Meşhur Anketi ve Onun Meçhul Kitapçığı Üzerine
Sazyek, Hakan Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Bilimsel Dergi Makalesi
Zazaca Yazılan Eserlere Dair Bir Bibliyografya (1899-2014)
Varol, Murat Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi Bilimsel Dergi Makalesi
Zenica'da Nevruz geleneği ve şenlikleri
Yüksel, Avni Hasan; Zenica Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bosna Hersek The tradition and celebrations of Nawruz in Zenica Bilimsel Dergi Makalesi
Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations
Tajfel, Henri MA: Academic Press 1978 Kitap
Dil Doktoru: Dile ve Türkçeye Dair Yazılar
Develi, Hayati 3F Yayınevi 2006 Kitap
Dil Irkçılığı. Linguizismus. Linguicism
Dirim, İnci Yeni İnsan Yayınevi 2018 Kitap
Dil ve Alfabe Üzerine Görüşler
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları 1991 Kitap
Dil Yarası: Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri
Coşkun, Vahap DİSA Yayınları 2010 Kitap
Dil, Tarih, Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar
Aksamaz, Ali İhsan Belge Yayınları 2014 Kitap
Doğu Karadeniz'de Resmi İdeolojiler Kuşatması
Aksamaz, Ali İhsan Belge Yayınları 2011 Kitap
Durchgängige Sprachebildung in der Praxis
Gogolin, Ingrid Waxmann 2010 Kitap
Elifba Zazaki (Fekê-Zımey-Dêsımi)
Pulur, U. Tij Yayıncılık 2008 Kitap
Elifbeden Alfabeye, Türkiye’de Harf ve Yazı Meselesi
Ertem, Rekin Dergâh Yayınları 1979 Kitap
Elıfbayê Zazaki
Aratemur, Yaşar Weşanên Pêrî 2010 Kitap
Endangered Languages
Berg 1991 Kitap
Endangered Languages: Language Loss and Community Response.
Cambridge University Press 1998 Kitap
Erfolgreich integrieren - die Staatliche Europa-Schule Berlin
Waxmann Verlag 2017 Kitap
Ermenice Süreli Yayınlar 1794 - 2000
Mildanoğlu, Zakarya Aras Yayıncılık 2014 Kitap
Ethnic Minorities in the Republic of Turkey
L. Reichert 1989 Kitap
Ethnische Ungleichheiten im Bildungsverlauf: Mechanismen, Befunde, Debatten
Springer VS 2016 Kitap
Etnik ve dinsel azınlıklar: Tarih, teori, hukuk, Türkiye
Oran, Baskın Literatür Yayınları 2018 Kitap
European Moslems: Economy and Ethnicity in Western Bosnia
Lockwood, William G. Academic Press 1975 Kitap
First Language Attrition among Turkish Speakers in Sydney
Yağmur, Kutlay Tilburg University Press 1997 Kitap
Geçhkapuleş - Meqtebepeşeni: Oxesapuşı Supara I - II Fıla
Phophova, N. Lazika Yayın Kollektifi 2012 Kitap
Geçmişten Günümüze Çeçenler
Akçora, Ergünöz Turan Yayıncılık 1996 Kitap
Gor
Bahar 2016 Kitap
Gül Ağacı Boy Vermez: Ermeni Harfli Türkçe ve Ermenice Mâniler
Koz, M. Sabri Turkuaz Yayınları 2014 Kitap
Gurbet Pastası: Hemşinliler, Göç ve Pastacılık
Biryol, Uğur İletişim Yayınları 2013 Kitap
Guroni Ar Lazi Oxorca Bedia Xala =Yürekli Bir Laz Kadını Bedia Hala
Koçiva, Selma Kaldıraç Yayınevi 2012 Kitap
Gza
Uzunalişi, Musa Şeremet Lazika Yayın Kollektifi 2015 Kitap
Handbook of Research and Practice in Heritage Language Education
Springer 2018 Kitap
Handbuch Sprachförderung im Fach: sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis
Leisen, Josef Ernst Klett Sprachen 2013 Kitap
Harf Devrimi ve Sonuçları
Öztürk, İsa Kültür Bakanlığı 1998 Kitap
Harf Devriminin Kütüphanelerde Yansıması
Alpay, Meral İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları 1976 Kitap
Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri Ve Yayılması
Anderson, Benedict Metis Yayınları 2009 Kitap
Hayrenikʻs, Hayrenakitsʻners, Es
Zhirayr, Gh "Nahapet" hratarakchʻutʻiwn 2011 Kitap
Hemşin Gizemi: Hemşin Ermenileri Tarihinden Sayfalar
Haçikyan, Levon Belge Yayınları 1996 Kitap
Hemşin Öyküleri
Özkan, Mahir Aras Yayıncılık 2014 Kitap
Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina
Čuvalo, Ante Scarecrow Press 1997 Kitap
Hogevichak 13 =: Psikhika 13: Patmvatskʻner Ev Satiraner
Zohrabyan, Ēlfikʻ Tir hratarakchʻutʻyun 2013 Kitap
Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology
Tajfel, Henri Cambridge University Press 1981 Kitap
İnatçı Bir Bahar: Kürtçe ve Kürtçe Edebiyat
Ayrıntı Yayınları 2012 Kitap
International Human Rights: Text and Materials
Alston, Philip Oxford University Press 2013 Kitap
Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini
Hadžijahić, Muhamed Starješinstvo Islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini 1977 Kitap
Islam Under the Double Eagle: The Muslims of Bosnia and Hercegovina, 1878-1914
Donia, Robert J. East European Quarterly ; Distributed by Columbia University Press 1981 Kitap
Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği
Arai, Masami İletişim Yayınları 2003 Kitap
Karadeniz'de Postmodern Pontusculuk
Bilgin, Mehmet Doğu Kütüphanesi 2008 Kitap
K̆ibir Kçe
London, Jack Lazika Yayın Kollektifi 2016 Kitap
Kulte, Rıte, Magjı
Papleka, Ndoc Botimet Toena 1999 Kitap
Kurdische Migrant_innen in Deutschland Lebenswelten - Identität - politische Partizipation
Engin, Kenan Kassel University Press 2019 Kitap
Kurdisches leben in Berlin: Ergebnisse einer quantitativen Umfrage
Derince, M. Şerif Yekmal Akademie 2020 Kitap
Kürt Basın Tarihi
Yücel, Müslüm Aram 1998 Kitap
Kürt Diliyle İlgili Devlet Politikaları ve Dil Hakları
Hasanpur, Emir Avesta Yayınları 1997 Kitap
Kürtçe Dil ve Eğitim Hakları
Özel, Çeto Kurdistan Yayınları; Weşanên Kurdistan 2012 Kitap
Kürtçe Eğitim Sorunu
Gültekin, Mehmet Bedri Kaynak Yayınları 2012 Kitap
Kürtçe Latini Alfabe: Tartışma Ve Kongre Önerisi
Uluçay, Ömer Gözde Yayınları 2009 Kitap
Kürtler Ne İstiyor? Kürdistan’da Etnik Kimlik, Dindarlık, Sınıf ve Seçimler
Yeğen, Mesut İletişim Yayınları 2016 Kitap
Kürtler ve Ulusal Demokratik Mücadeleleri-Gizli Belgeler-Araştırmalar-Notlar
Bayrak, Mehmet Özge Yayınları 1993 Kitap
Kürtlerin Kültürel ve Dilsel Hakları
Yıldız, Kerim Belge Yayınları 2004 Kitap
La Corona de Aragón y las lenguas románicas: miscelánea de homenaje para Germán Colón / La Corona d'Aragó i les llengües romàniques : miscel.lània d'homenatge per a Germà Colon
Gunter Narr 1989 Kitap
Language Policy and Language Planning-From Nationalism to Globalism
Wright, Sue Palgrave Macmillan 2004 Kitap
Language – Migration – Cohesion: Kurdish and its Diaspora
Praesens 2017 Kitap
Language contact: An introduction
Thomason, Sarah Grey Georgetown University Press 2001 Kitap
Language Death
Crystal, David Cambridge University Press 2000 Kitap
Language Endangerment and Language Maintenance
Routledge 2002 Kitap
Language in Ethnicity: A View of Basic Ecological Relations
Haarmann, Harald Mouton de Gruyter 1986 Kitap
Language Planning. From Practice to Theory
Kaplan, Robert B. Multilingual Matters 1997 Kitap
Language Policy and National Unity
Rowman & Allanheld 1985 Kitap
Language Rights and Political Theory
Kymlicka, Will Oxford University Press 2003 Kitap
Language, Ethnicity and Intergroup Relations
Academic Press 1977 Kitap
Language, Minorities and Human Rights
Varennes, Fernand de The Hague: Klawer Law 1996 Kitap
Languages in Transition Turkish in Formal Education in Germany ; Analysis & Perspectives /Almut Küppers, Christoph Schroeder, Esin Işıl Gülbeyaz
Küppers, Almut Istanbul Policy Center 2014 Kitap
Laz Aydınları ve Sorumluluk
Aksamaz, Ali İhsan Sorun Yayınları 2011 Kitap
Laz Kültürü Üzerine Notlar
Abaşişi, Nurdoğan Lazika Yayıncılık 2011 Kitap
Laz Kültürü: Tarih, Dil, Gelenek ve Toplumsal Yapı
Aksoylu, Kâmil Phoenix Yayınevi 2010 Kitap
Lazca - Türkçe, Türkçe - Lazca Sözlük = Lazuri - Turkuli, Turkuli - Lazuri Nenapuna
Erten, Metin Anahtar Kitaplar Yayınevi 2000 Kitap
Lazca Eğitici Eğitimi Kitabı
Laz Enstitüsü 2018 Kitap
Lazca Konuşma Klavuzu
Buyuklişi, Osman Şafak Lazika Yayın Kollektifi 2014 Kitap
Lazca Sözlük = Lazuri Nenapuna (Türkçe-Lazca / Lazca-Türkçe / İngilizce-Lazca)
Avcı Bucaklişi, İsmail Laz Enstitüsü 2018 Kitap
Lazlar - Lazca - Laz Kimliği
Aksamaz, Ali İhsan Sorun Yayınları 2013 Kitap
Lazlar, Lazca, Laz kimliği: Türkçe - Lazca (Turkuli - Lazuri)
Aksamaz, Ali İhsan Sorun Yayınları 2013 Kitap
Lazuri 5: Lazca Öğretim Materyali
Avcı, İsmail Millı̂ Eğitim Bakanlığı Kitap
Lazuri 6: Lazca Öğretim Materyali
Avcı, İsmail Millı̂ Eğitim Bakanlığı Kitap
Lazuri 8: Lazca Öğretim Materyali
Avcı, İsmail Millı̂ Eğitim Bakanlığı Kitap
Lazuri Alboni = Laz Alfabesi
Bucaklişi, İsmail Avcı Lazika Yayın Kollektifi 2013 Kitap
Lazuri Doviguram: Temel Lazca Dersler
Avcı Bucaklişi, İsmail Lazika Yayıncılık 2018 Kitap
Lazuri Notkvamepe = Lazca Deyimler ve Atasözleri: Laz Dili ve Alfabesi, Alfabe Kullanımı ve Diyalektolojik Özelliklerle
Aksoylu, Kâmil Genesis Kitap 2012 Kitap
Les Bosniaques: hommes, villes, barbelés
Čolić, Velibor Galilée-Carrefour des littératures 1993 Kitap
Linguistic Culture and Language Policy
Schiffman, Harold F. Routledge 1996 Kitap
Linguistic Genocide in Education, or Worldwide Diversity and Human Rights?
Skutnabb-Kangas, Tove L. Erlbaum Associates 2000 Kitap
Literacy Acquisition in School in the Context of Migration and Multilingualism: A Binational Survey
Sürig, Inken Benjamins 2016 Kitap
Literacy Acquisition in Schools in the Context of Migration and Multilingualism. Research Report 2007-2011
Universität Potsdam 2020 Kitap
Low-Performing Students: Why They Fall Behind and How To Help Them Succeed
, OECD Publishing 2016 Kitap
Lozan Konferansı Belgeler
Meray, Seha L. Ankara Üniversitesi Basimevi Kitap
Maintenance and Loss of Minority Languages
John Benjamins 1992 Kitap
Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları
İnan, Afet TTK Yayınları 1988 Kitap
Mehrsprachigkeit
Busch, Brigitta Facultas 2013 Kitap
Mehrsprachigkeitsentwicklung im Zeitverlauf. Ausgewählte Daten und Ergebnisse
Gogolin, Ingrid Universität Hamburg 2018 Kitap
Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit
VS, Springer 2011 Kitap
Milli Kimlik
Smith, Anthony D. İletişim Yayınları 2009 Kitap
Minority Languages and Group Identity: Cases and Categories
Edwards, John R. Benjamins 2010 Kitap
Modern Türkiye’nin Doğuşu
Lewis, Bernard TTK Yayınları 2007 Kitap
Mtuti Kutavi
Çupinaşi, Mustafa Lazika Yayın Kollektifi 2014 Kitap
Mu p̆at e skiri: Helimişi Xasani
, Lazika Yayın Kollektifi 2015 Kitap
Multilingual Individuals and Multilingual Societies
John Benjamins Publishing Company 2017 Kitap
Nationalism
Alter, Peter Edward Arnold Publisher 1994 Kitap
"Ne Mutlu Türküm Diyebilene’’, Türk Ulusal Kimliğinin Etno-Seküler Sınırları, 1919-1938
Yıldız, Ahmet İletişim Yayınları 2004 Kitap
Ogni - Skani Nena
Laz Kültür Derneği İlkbahar 2017 Kitap
Önce Anadili
, Getronagan Ermeni Lisesi 2013 Kitap
Ortaöğretim Kürt Dili Ve Edebiyatı Ders Kitabı
Tarih Vakfı 2010 Kitap
Osmanlı İdaresinde Atina (Pazar) Kazâsı (1875-1920)
Saraç, Hüseyin Pazar Kaymakamlığı Kültür Yayını 2015 Kitap
Ottoman Bosnia: A History in Peril
University of Wisconsin Press 2004 Kitap
Pädagogisches Können in der Migrationsgesellschaft
Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 Kitap
Participation, Representation and Identity: The Right of Persons Belonging to Minorities to Effective Participation in Public Affairs: Content, Justification and Limits
Verstichel, Annelies Intersentia 2009 Kitap
Politikanın Kürtçesi
Fırat, Nuri Everest Yayınları 2015 Kitap
Pontus: Antikçağ'dan Günümüze Karadeniz'in Etnik ve Siyasi Tarihi
Öztürk, Özhan Nika Yayınevi 2016 Kitap
Population Of Bosnia In The Ottoman Period: A Historical Overview
Handžić, Adem Research Centre For Islamic History, Art And Culture (IRCICA) 1994 Kitap
Readings in the Sociology of Language
Mouton 1962/1968 Kitap
Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages
Fishman, Joshua A. Multilingual Matters 1991 Kitap
Rewşa Kurdi Ya Sosyolenguistik li Türkiyeye
Öpengin, Ergin Avesta Yayınları 2011 Kitap
Rumeli und Bosna, geographisch beschrieben
, Im Verlage des Kunst- und Industrie-Comptoirs 1812 Kitap
Same Home, Different Languages. Intergenerational Language Shift: Tendencies, Limitations, Opportunities. The Case of Diyarbakır
Çağlayan, Handan DİSA Publications 2014 Kitap
Sarpişi Lazuri Nenapuna: Lazuri-Turkuri, Turkuri-Lazuri / Lazca-Türkçe, Türkçe-Lazca
Özşahin, Bayram Ali Lazika Yayın Kollektifi 2016 Kitap
Scar of Tongue: Consequences of the Ban on the Use of Mother Tongue in Education and Experiences of Kurdish Students in Turkey
Coşkun, Vahap DİSA Publications 2011 Kitap
Sekiz İklim, Sekiz Şehir (Paflagonya, Pontus ve Kolkhis): Karadeniz
Köse, İsmail Akademi Kitabevi 2013 Kitap
Siyah Deri Beyaz Maske
Fanon, Frantz Seçkin Yayıncılık 1998 Kitap
Skani Nena
Temmuz 2009 Kitap
Skani Nena
Aralık 2009 Kitap
Skani Nena
Mayıs 2010 Kitap
Sociolinguistic Perspectives on Register
Oxford University Press 1994 Kitap
Sociolinguistics: A Brief Introduction
Fishman, Joshua A Newbury House 1971 Kitap
Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society
Trudgill, Peter Penguin 1983 Kitap
Sociolinguistics: Proceedings of the Ucla Sociolinguistics Conference, 1964
Mouton 1966 Kitap
Sovyet Müslümanları
Akiner, Shirin İnsan Yayınları 1995 Kitap
Sprache und Sprachen in der Migrationsgesellschaft die schriftkulturelle Dimension
Maas, Utz V & R Unipress 2008 Kitap
Sprachen in Europa: Sprachpolitik, Sprachkontakt, Sprachkultur, Sprachentwicklung, Sprachtypologie
Aisthesis 2003 Kitap
Streitfall Zweisprachigkeit – The Bilingualism Controversy
VS Verlag für Sozialwissenschaften 2009 Kitap
Style: language variation and identity
Coupland, Nikolas Cambridge University Press 2009 Kitap
Tanura
Lazika Yayıncılık 2011 Kitap
Tanura
Mayıs 2011 Kitap
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Alfabe Tartışmaları
Kitabevi 1995 Kitap
Tarih Boyunca Doğu Karadeniz'de Etnik Yapılanmalar ve Pontus
Albayrak, Haşim Babıali Kitaplığı 2010 Kitap
Terzoğlipxe Heva
Muradi, Murğulişi Lazika Yayın Kollektifi 2016 Kitap
The American Bilingual Tradition
Kloss, Heinz Newbury House Publishers 1977 Kitap
The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology
Suleiman, Yasir Edinburgh University Press 2003 Kitap
The Bosnian Muslims: Denial of a Nation
Friedman, Francine Westview Press 1996 Kitap
The Bosnian Muslims. Denial of a Nation
Friedman, Francine Westview Press 1996 Kitap
The Cambridge History of the Kurds
Cambridge University Press 2021 Kitap
The Ecology of Language
Haugen, Einar Stanford University Press 1972 Kitap
The Handbook of Bilingualism and Multilingualism
Wiley-Blackwell 2012 Kitap
The Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands of Northeast Turkey
Routledge 2007 Kitap
The History of Bosnia: From the Middle Ages to the Present Day
Hoare, Marko Attila Saqi Books 2007 Kitap
The Iranian Languages
Routledge 2009 Kitap
The Kurdish Question Revisited
Hurst & Company 2017 Kitap
The Kurds: A concise handbook
Izady, Mehrdad R. Taylor & Francis 1992 Kitap
The Oxford Handbook of Language Policy and Planning
Oxford University Press 2018 Kitap
The Oxford Handbook of Sociolinguistics
Oxford University Press 2013 Kitap
The Oxford Handbook of Sociolinguistics
Potowski, Kim Oxford University Press 2013 Kitap
The Sociolinguistics of Globalization
Blommaert, Jan Cambridge University Press 2010 Kitap
The State of Minority Languages: International Perspectives on Survival and Decline
Swets & Zeitlinger 1995 Kitap
The Turkic Languages and Peoples: An Introduction to Turkish Studies
Menges, Karl H. Otto Harrassowitz 1968 Kitap
Trajik Başarı-Türk Dil Reformu
Lewis, Geoffrey Paradigma Yayınları 2007 Kitap
Tu Şkurna Gale
Abaşişi, Nurdoğan Demir Lazika Yayın Kollektifi 2015 Kitap
Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik
Bayır, Derya Bilgi Üniversitesi Yayınları 2017 Kitap
Türkçe Açıklamalı Kürtçe Dil Dersleri: Zazaca
Erdem, Turan Fırat Yayınları 1998 Kitap
Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi
Demir, Necati Altınordu Yayınları 2019 Kitap
Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi
Demir, Necati Altınordu Yayınları 2019 Kitap
Türkçe Yazı ve Latin Harfleri
İlhami, Ali Demiryolları Matbaası 1927 Kitap
Türkçe Yazı ve Latin Harfleri
İlhami, Ali Atatürk Üniversitesi Yayınları 2014 Kitap
Türkçenin Bağımsızlık Savaşı. Son 75 Yılda Türkiye Türkçesi
Aksan, Doğan, Bilgi Yayınevi 2015 Kitap
Türkçenin Bağımsızlık Savaşımı
Aksan, Doğan Bilgi Yayınevi 2007 Kitap
Türkçenin Gücü
Aksan, Doğan Bilgi Yayınevi 1990 Kitap
Türkçenin Gücü
Aksan, Doğan Türkiye İş Bankası 1987 Kitap
Türkçenin Karanlık Günleri
Hacıeminoğlu, Necmeddin Türk Edebiyatı Vakfı 2011 Kitap
Türkçenin Karanlık Günleri
Hacıeminoğlu, Necmettin İrfan Yayınevi 1972 Kitap
Türkçenin Sırları
Banarlı, Nihad Sâmi İstanbul Fetih Cemiyeti 1972 Kitap
Türkçenin Sırları
Banarlı, Nihad Sâmi Kubbealtı Neşriyâtı 1999 Kitap
Türkçenin Sırları
Banarlı, Nihad Sâmi Kubbealtı Neşriyat 2007 Kitap
Türkçenin Sırları
Banarlı, Nihad Sâmi İstanbul Fetih Cemiyeti 2020 Kitap
Türkçenin Sözvarlığı
Aksan, Doğan Bilgi Yayınevi 2015 Kitap
Türkçenin Zenginlikleri, İncelikleri
Aksan, Doğan Bilgi Yayınevi 2005 Kitap
Turkic and Ottoman Studies
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia Institude of Oriental Studies 2011 Kitap
Türkisch-deutscher Kulturkontakt und Kulturtransfer Kontroversen und Lernprozesse
V & R Unipress 2011 Kitap
Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar
Dündar, Fuat Çiviyazıları 2000 Kitap
Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını
Aksan, Doğan Bilgi Yayınevi 2000 Kitap
Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını
Aksan, Doğan Bilgi Yayınevi 2001 Kitap
Türkiye ve Suriye'de Kürtçe Kitap Yayımcılığının Dünü ve Bugünü
Malmîsanij, M. Vate Yayınevi 2006 Kitap
Türkiye'de Adalete Erişim: Göstergeler Ve Öneriler
Berk, Seda Kalem TESEV Yayınları 2012 Kitap
Türkiye'de Lazcanın Mevcut Durumu - 2018 Saha Bulguları: Derinlemesine Görüşmeler
Emer, Ayşenur Laz Enstitüsü 2018 Kitap
Türkiye'de Lazcanın Mevcut Durumu 2018
Haznedar, Belma Laz Enstitüsü 2018 Kitap
Türkiye’de Azınlıklar: Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama
Oran, Baskın İletişim Yayınları 2008 Kitap
Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları
Sadoğlu, Hüseyin Bilgi Üniversitesi Yayınları 2010 Kitap
Türkiye’nin Kürt Siyasetine Eleştirel Yaklaşımı
Ekinci, Tarık Ziya Cem Yayınevi 2004 Kitap
Ulus-Devlet
Erözden, Ozan On İki Levha 2008 Kitap
Uluslar ve Ulusçuluk
Gellner, Ernest Hil Yayınları 2008 Kitap
Uluslararası Hukukta Azınlıklar Ve Anadilinde Eğitim Hakkı
Terzioğlu, Süleyman Alp Yayınevi 2007 Kitap
Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts
Helmke, Andreas Klett/Kallmeyer 2014 Kitap
Yeryüzünün Lanetlileri
Fanon, Frantz, Versüs Yayınları 2005 Kitap
Zazaca - Türkçe Sözlük
Turgut, Harun Tij Yayınları 2001 Kitap
Zazaki de Namê Domanu (Zazaca Çocuk İsimleri)
Şahin, Haydar Dersim Yayınları 2017 Kitap
Zazaki, Kırmancki, Dımılki (Alfabe - Alphabet - Elfabe) Elifba
Pulur, U. Kora Yayın 1996 Kitap
Zazakî/Kirmanckî Destûr (Gramer) Be Qesey Kerdenê
Oğur, Serkan Yazılama Yayınevi 2014 Kitap