LİTERATÜR & KAYNAKÇA

OKUMA ÖNERİLERİ

Tür Bilimsel Dergi Makalesi
BaşlıkBosna Vilayet Gazetesi Bosna'nın Kısa Tanıtımı ve İlk Dört Sayısının Sadeleştirilmiş Özeti. (Turkish)
Kısa Başlık
Yayın AdıShort Description of Bosna Provincial Gazette of Bosnia and Simplified Summary of the First Four Copies. (English)
ÖzetOsmanlı Döneminde yayınlanan vilayet gazeteleri, yayınlandıkları vilayetlerin resmi gazeteleri hükmündedir. Diğer bir ifadeyle yerel resmi gazetelerdir. Vilayet gazetelerinin sayfalarında, hem yönetim ile ilgili halka bilgi veren hem de sosyal hayatın içinden haberler yayımlanmıştır. Diğer vilayet gazeteleri gibi Saraybosna’da yayınlanan Bosna Hersek Vilayet Gazetesi, Bosna da yerel basının öncüsü olmakla kalmamış, ayrıca yerel gazeteleri çıkaran gazetecilerin yetiştiği bir okul görevini de üstlenmiştir. Tarih yazımının kaynakları arasında çok önemli bir yere sahip olan süreli yayınlar içindeki yerel gazeteler, yayınlandıkları bölgeler için yapılacak çalışmalarda herhalde en önemli kaynak olma özelliğine sahiptir. Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin 1864 yılında çıkardığı yeni vilayet nizamnamesi ile vilayet olan Bosna Hersek‘te çıkarılan, Bosna Hersek Vilayet Gazetesi Bosna’nın kısa bir tanıtımı yapılarak ilk dört sayısının sadeleştirilmiş özeti verilecektir. Provincial newspapers which were published in the Ottoman Period were the official newspapers of their provinces. In other words they were local official newspapers. Provincial newspapers published abut managerial news which informed the public and also some news about the social life. Bosnia and Herzegovina provincial newspaper, like all the newspapers published in Sarajevo was not only a precursor of the local press but it was also like training school for the journalists. Provincial newspapers in periodicals occupy an important position in historiography sources and they are the most significant sources of the studies made in their publishing regions. In this study, the provincial newspaper of Bosnia and Herzegovina named "Bosnia" published in Bosnia and Herzegovina which became a province after the new province regulation made by Ottoman Empire in 1864 will be introduced briefly and a simplified sample of the first four issues will be examined. (English)
YazarSeyhan, Salih, Seyhan, Salih
Cilt17
Dergi Sayısı2
Dizi Adı
Dizi Başlığı
Dizi Metni
Dergi KısaltmasıJournal of Graduate School of Social Sciences
DOI
Yayın Tarihi11/27/2014 20:50:54
Sayfa Sayısı141-159
Dil
ISSN13044990
URLhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=95952748&site=eds-live&authtype=ip,uid
KünyeSeyhan, Salih ve Seyhan, Salih. “Bosna Vilayet Gazetesi Bosna'nın Kısa Tanıtımı ve İlk Dört Sayısının Sadeleştirilmiş Özeti. (Turkish)” Short Description of Bosna Provincial Gazette of Bosnia and Simplified Summary of the First Four Copies. (English) , 11/27/2014 20:50:54, 141-159.