LİTERATÜR & KAYNAKÇA

OKUMA ÖNERİLERİ

Tür Bilimsel Dergi Makalesi
BaşlıkOsmanlı Bosna'sının Avrupalı mirası
Kısa Başlık
Yayın AdıOttoman Bosnia's European legacy
ÖzetBu makale, 15. yüzyılın ortasından başlayıp 16. yüzyılı da içine alacak şekilde Bosnalı Müslümanların tarihlerinin yeniden değerlendirilmesidir. Çoğu Osmanlı Bosna tarihçilerinin inandığı, bu Balkan ülkesinin erken dönem Avrupa yakın çağ tarihindeki temel sosyo-ekonomik ve dinsel eğilimlerden bir şekilde izole edildikleri şeklindeki baskın görüşlerinin aksine, Bosnalı Müslüman topluluğunun oluşumunun büyük bir ölçüde din değiştirme ve genişleyen ticari ekonomiler konusunda Avrupalı ve global temayülleri yansıttıklarını tartışmaktayım. Çalışmam, Saraybosna ve onu çevreleyen hinterlantın din değiştirme modellerini özellikle de Saraybosna'nın hızla gelişen ekonomisine bağlı olan köylülerin ve azat edilmiş kölelerin din değiştirme modellerini gösterdiği gibi bu grupların bu şehrin tahıl marketi ve nakit kredi kurumlarının gelişmesinde de başat bir rol oynadıklarını ortaya koymaktadır. Bu eğilimler, Osmanlı Bosnası'nın yeni bir din benimsediklerini ve imparatorluk yönetiminden yararlandıklarını canlandırmaktadır. Öte yandan, Avrupa ve ötesinde hızla genişlemekte olan toplumlara benzer bir şekilde hareket etmişlerdir.
YazarNorman, York; Buffalo State College, Department, of History, USA
Cilt
Dergi Sayısı10
Dizi Adı
Dizi Başlığı
Dizi Metni
Dergi KısaltmasıHacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
DOI
Yayın Tarihi
Sayfa Sayısı99
DilTürkçe - Turkish
ISSN13055992
URL
KünyeNorman, York; Buffalo State College, Department, of History, USA. “Osmanlı Bosna'sının Avrupalı mirası” Ottoman Bosnia's European legacy , , 99.