LİTERATÜR & KAYNAKÇA

OKUMA ÖNERİLERİ

Tür Bilimsel Dergi Makalesi
BaşlıkOsmanlı Döneminde Bosna Hersek'te Çıkan Ilk Özel Türkçe Gazete Gülşen-I Saray
Kısa Başlık
Yayın AdıThe first private Turkish newspaper during Ottoman period in Bosnia and Herzegovina Gülşen-i Saray
ÖzetOsmanlı Devleti'nin uç vilayetlerinden biri olan, çok farklı etnik ve dini bir yapıya sahip olan Bosna Hersek'te XIX y.y.da devletin içinde bulunduğu ciddi problemlerin çok daha fazla hissedildiği söylenebilir. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nın Katolikler, Rusya'nın da Ortodokslar üzerindeki etkileri bölgeyi çok daha hassas bir duruma getirmiştir. Matbaanın kurulduğu dönemde Bosna Hersek'te genel durum, Bosna'da devlet matbaasının kuruluşu, yabancıların basın yoluyla Osmanlı tebaasını etkileme gayretleri, gazeteye duyulan ihtiyaç, gazetenin üstlendiği görevler ve ilk çıkan gazeteler çalışmamızın içeriği içinde yer alan konulardandır. Çalışmaya başlarken öncelikle Türkiye'de ve Bosna Hersek'te konu ile ilgili yapılmış çalışmaları taradık. Daha sonra, dört ay süre ile Bosna Hersek'te ikamet ederek Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji Bölümünde Osmanlı Dönemi gazeteciliği ile ilgili çalışma yapmış veya yapmakta olan akademisyenlerle görüştük. Eğitimlerinin bir bölümünü Türkiye'de yapmış olan ve çok iyi derecede Türkçe bilen, Boşnak Türkoloji master ve doktora öğrencilerinden tercüme ve rehberlik hizmeti aldık. Son olarak Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde, Gülşen-i Saray Gazetesinin mevcut sayılarını inceledik. Osmanlı Döneminde Bosna Hersek'te Türkçe gazeteler konusunda bir çok yerel çalışma olmasına rağmen, Türkiye'de yapılanların sayısının yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Çalışmada öncelikle, ilk özel Türkçe gazete olan Gülşen-i Saray gazetesinin içeriği ve gazeteyi çıkaran Bosna Hersek'in ilk Müslüman gazetecisi olan Mehmed Şakir Kurtçehayiç hakkında bilgi verilecektir. Sonuç bölümünde yerel gazeteler ile ilgili yapılan çalışmaların önemine değinilecektir.
YazarSeyhan, Salih; Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Erzurum, Türkiye
Cilt7
Dergi Sayısı3
Dizi Adı
Dizi Başlığı
Dizi Metni
Dergi KısaltmasıSelçuk İletişim
DOI
Yayın Tarihi
Sayfa Sayısı100
DilTürkçe - Turkish
ISSN13022865
URL
KünyeSeyhan, Salih; Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Erzurum, Türkiye. “Osmanlı Döneminde Bosna Hersek'te Çıkan Ilk Özel Türkçe Gazete Gülşen-I Saray” The first private Turkish newspaper during Ottoman period in Bosnia and Herzegovina Gülşen-i Saray , , 100.