LİTERATÜR & KAYNAKÇA

OKUMA ÖNERİLERİ

Tür Bilimsel Dergi Makalesi
BaşlıkAdministrative division of the Bosnian Sandjak in the 16th century
Kısa Başlık
Yayın Adı16. Yüzyılda Bosna Sancağı'nın idarî dağılımı
Özetİdarî taksimatla ilgili tanımlamalarda yer alan 'sancak, kaza denilen adlî-idarî alt birimlere ayrılır' ifadesi Bosna sancağı için ancak 16. yüzyıl itibariyle doğrulanmaktadır. Sancağın ilk kuruluş yıllarında idarî dağılım öncelikle Bosna topraklarında Osmanlı öncesi topraksal dağılım dikkate alınarak yapılmıştır ve bu dağılım 'vilâyet'ler şeklinde ifade edilmiştir. 'Kaza' idarî bir dağılıma işaret etmek üzere 16. yüzyılda kullanılmaya ba- şlanmıştır. Bosna civarında yapılan yeni fetihler, özellikle 16. yüzyılın ilk yarısında sancağın idarî sınırlarında değişikliklere sebep olmuştur. Yeni fethedilen topraklar öncelikle Bosna sancağına dâhil edilmiş ve daha sonra bu topraklar yeni kurulan başka sancaklara ilhak olunmuştur. Bu çalışmada Bosna sancağı tahrir defterleri esas alınarak 16. yüzyılda Bosna sancağının idarî dağılımı ele alınacaktır.
YazarOruç, Hatice; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, Türkiye, Oruç, Hatice; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, Türkiye
Cilt
Dergi Sayısı25
Dizi Adı
Dizi Başlığı
Dizi Metni
Dergi KısaltmasıOsmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi: OTAM
DOI
Yayın Tarihi
Sayfa Sayısı99
Dilİngilizce - English
ISSN1019469X
URL
KünyeOruç, Hatice; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, Türkiye ve Oruç, Hatice; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, Türkiye. “Administrative division of the Bosnian Sandjak in the 16th century” 16. Yüzyılda Bosna Sancağı'nın idarî dağılımı , , 99.