SİTE HAKKINDA

SİTENİN HEDEFLERİ

Türkiye Dilleri sitesi ile Türkiye'deki dillerle ilgili kapsamlı bir referans oluşturmayı hedefledik.
Projemizin kısa / orta / uzun vadeli aşamalarıyla bağlı çalışmalarımızı paylaşabilmek için tüm projeyi web sitesiyle eş zamanlı olarak yürütmeye karar verdik. Bu şekilde hem daha yayına geçtiği anda işlev görecek, hem de süreç içerisinde kesintisiz büyüyecek bir altyapı oluşturmayı hedefledik. Projemizin kısa / orta / uzun vadeli aşamalarıyla bağlı çalışmalarımızı paylaşabilmek için tüm projeyi web sitesiyle eş zamanlı olarak yürütmeye karar verdik. Bu şekilde hem daha yayına geçtiği anda işlev görecek, hem de süreç içerisinde kesintisiz büyüyecek bir altyapı oluşturmayı hedefledik.
Türkiye farklı dil, etnisite ve inanç mensuplarının birlikte yaşadığı bir coğrafyadır. “Kültürel çoğulluk” kavramı da temelde etnisite, dil ve inanç farklılıklarına işaret etmektedir. Bu kültürlerin mensuplarının bazıları sivil toplum hareketi oluşturarak, kendi kültür unsurlarını koruma, geliştirme, yeni nesillere aktarma ve araştırmalar yapma üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda her bir sivil toplum aktörü belli bir potansiyele sahiptir. Bu proje de hem platforma dahil olan sivil toplum aktörlerinin potansiyellerini geliştirmeyi, hem de sivil toplum aktörlerinin arasında karşılıklı iletişim ve paylaşım olanaklarını güçlendirmek istemektedir.
Bu proje, kültürel çoğulluğa dahil olan sivil toplum aktörlerini böyle bir ağda buluşturma, aktörler arasında karşılıklı tanıma, karşılıklı öğrenme, bilgi paylaşımı, çalışmalarını duyurma, dayanışma ya da ortak çalışmalar yapabilme gibi olanakları geliştirmesine potansiyeline sahiptir. Proje aracılığıyla, nihai olarak, farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşama pratiklerine ve söylemlerine katkı sunmak üzere, sivil toplum aktörleri arasında diyalog, bilgi paylaşımı, dayanışma ve olası işbirlikleri için ortak bir platform oluşturmaya katkı sunmak istiyoruz.
Projemizin kısa / orta / uzun vadeli aşamalarıyla bağlı çalışmalarımızı paylaşabilmek için tüm projeyi web sitesiyle eş zamanlı olarak yürütmeye karar verdik. Bu şekilde hem daha yayına geçtiği anda işlev görecek, hem de süreç içerisinde kesintisiz büyüyecek bir altyapı oluşturmayı hedefledik.